uitgraven put bodem egaliseren SERACc in put waterpas checken aanvullen met uitgegraven grond

Handleiding voor PLAATSING

AFMETINGEN van een SERAC®c:

inhoud diameter Hoogte BOVENgronds Hoogte ONDERgronds
300L 60cm 80cm +deksel 100cm
1300L 90cm 80cm +deksel 160cm
3000L 130cm 80cm +deksel 160cm
500L 170cm 80cm +deksel 160cm

Welke 'afmetingen' voor graven put?

Graaf een put naargelang de grootte van de container die u gaat plaatsen.
Zorg ervoor dat de put 40 cm groter is dan de diameter van de container (bvb: u plaatst een container van 5000L dan graaft u een VIERKANTE put van 210cm x 210cm)

Welke 'diepte':

Graaf een put met een diepte van 165cm.
STABILISATIEzand: Gebruik steeds 1,5m3 per container (gemengd met 150kg/m3 droge beton).
Leg op de bodem een bedding van +/- 5cm stabilisatiezand.
Deze bedding vervolgens met 'waterpas' egaliseren.
Steek door de 3 ogen onderaan de container telkens een betonijzer, met dikte: 10 mm en lengte: 1200mm. Vervolgens verbindt u deze drie betonijzers met betondraad.
Plaats daarna de container op de bedding stabilisatiezand.
Het overige van het stabilisatiezand verdeelt u rondom de container.
Vervolgens vult u verder aan met de uitgegraven grond.
Zowel het stabilisatiezand als de uitgegraven grond rondom rond gelijkmatig verdelen!!!

Ps: ingeval van GRONDWATER
Ipv een bedding van stabilisatiezand, wordt dan een bedding van 'beton' gegoten.
Vervolgens wordt over de 3 betonijzers terug beton gegoten (dikte hangt af van het water volume).
Daarna verder opvullen met de uitgegraven grond.